İŞ DİSİPLİNİ & TEMSİLİYET

İŞ DİSİPLİNİ

İş disiplinini biz şu şekilde tanımlamaktayız;
  • Yatırımcı/Müşteri talebi algılama
  • Öncül planlama ve diğer disiplinlerle tam koordinasyon
  • Avan nitelikli sunum
  • Emek/Zaman planlaması ve iş programı
  • Eksiksiz ve tam zamanında iş teslimi
  • Yeteri hardware ile iş sunumu
  • İş inceleme ve onay süresince yakın iletişim
  • İş uygulama aşamasında yüklenici bilgilendirme/koordinasyon
  • İmalatı tamamlanmış işin eksiksiz ve bütün fonksiyonları ile çalışır duruma getirilmesi
  • Devreye almaya müteakip enerji etkinlik analizleri için tüketim değerleri takibi
Bu konuların eksiksiz ve karşı merciyi mesleki anlamda tam tatmin olmuş durumda tutacak bütün süreçler bizim iş disiplini tanımımızdır.

TEMSİLİYET

Aldığımız iş her şeyi ile bizim işimizdir. Diğer disiplinlerdeki iş ortaklarımızın sunum ve toplantılarında, iş verenin diğer ilgililere yapacağı beyanat ve sunumlarda yani aldığımız işin herhangi bir kısmında yer alan diğer iş ortaklarımızın elemanı, ortağı, iş arkadaşıyız. Bütün organizasyonların bel kemiği olan birliktelik ruhu bizim her işimize sirayet eden temel özelliklerimizdendir.